doc. dr. Darija Aleksić

doc. dr. Darija Aleksić

Članica Katedre za management in organizacijo, Univerza v Ljubljani

www.ef.uni-lj.si     
“Digitalizacija je zaznamovala razvoj nove generacije talentov, t.i. digitalnih domorodcev oziroma milenijcev, ki bodo do leta 2020 predstavljali 35 % svetovne delovne sile. Digitalni domorodci so zavezani k novim vrednotam in nimajo težav z menjavo službe, v kolikor le-ta ne ustreza njihovim pričakovanjem in življenjskemu stilu. Združbe, ki želijo pridobivati in ohranjati novo generacijo talentov, morajo posledično oblikovati organizacijsko strukturo in kulturo, ki bo skladna s pričakovanji digitalnih domorodcev.”

Doc. dr. Darija Aleksić je članica Katedre za management in organizacijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Na fakulteti sodeluje pri sledečih predmetih: Organizacijsko vedenje, Uvod v poslovanje, ter Management in ekonomika projektov. Med drugim se ukvarja s preučevanjem etike, odklonskega vedenja, deloholizma, motivacije in ustvarjalnosti v poslovnem svetu. Darija se redno udeležuje domačih in mednarodnih konferenc (znanstvenih in strokovnih) s področja managementa ter poslovne etike. Svoje prispevke objavlja v domačih in mednarodnih revijah. Je tudi soustanoviteljica Društva za poslovno etiko in etično voditeljstvo ter članica strokovnega sveta društva, katerega poslanstvo je ozaveščanje javnosti in širjenje koncepta poslovne etike, etičnega voditeljstva in etike v širšem smislu, v gospodarstvu, javnih ustanovah in civilni družbi.

↫Na prvo stran

Rudi Bric

Rudi Bric

PETRA Stroji d.o.o.

www.pe-tra.com     

Rojen: 25.3.1966

– leta 1991 sem diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani (uni.dipl.ing);

– do leta 1993 sem delal kot tehnolog v podjetju Hmezad Strojna, ki je šlo v stečaj:

– od 1993 do 1998 sem bil zaposlen v podjetju Mikropis d.o.o, kot programer in vodja projektov;

– leta 1998 sem se zaposlil v podjetju Novem d.o.o, ki je del mednarodnega koncerna, je del avtomobilske dobaviteljske verige:

– do leta 2006 sem bil vodja proizvodnje

– od 2006 do 2008 tehnični direktor

– 2008 do 2018 generalni direktor

Ko sem prevzel vodenje podjetja je bilo 450 zaposlenih in 25Mio€ realizacije,  ob odhodu 1.200 zaposlenih in 110 Mio€ prodaje. Rast in dobre rezultate smo realizairali, ker smo razumeli in tudi realizirali “Kultura pred rezultatom”.

Osebno sem se v okviru Novema izobraževal v Nemčiji, vodil projekt zagona proizvodnje v Novem tovarni na Kitajskem in na Češkem. Dobil sem nekaj lokalnih priznanj za inovatorja, za leto 2016 nas je SPIRIT izbral za najboljšega tujega zaposlovalca, dobili smo nagrado FENIKS za projekt “Noovem akademija”. Leta 2018 mi je GZS podelila (za leto 2017) nagrado  “Gospodarskega oskarja za izjemne dosežke v gospodarstvu”

Od spetembra 2018 do aprila 2019 sem vodil projekt odcepitve tovarne, ki je bila del koncerna BOSCH Rexroth v bližini Frankfurta, sedaj je v lasti slovenskega lastnika. S 1.4 sem prevzel funkcijo CFO v tem Nemško/Slovenskem podjetju.

↫Na prvo stran

dr. Gregor Hauc

dr. Gregor Hauc

Konzultant za prenove in optimizacije podjetij preko sistemov vodenja.

gregor.hauc@projektne-sola.eu , +38641667557    
  • Lastnik Projektne šole Gregor Hauc s.p. že 33 leto in do danes je pomagal pri prenovi poslovanja že 68 organizacijam (podjetjem, občinam, državnim organom). V nekaterih podjetjih izvaja vlogo zunanjega vodje kakovosti po zahtevah ISO9001:2015.
  • Svojo kariero je začel v gospodarstvu in kasneje nadaljeval kot CIO v državni upravi ter agencijah. Od 2006 do 2018 je v Snagi LJ vodil upravljanje poslovnih procesov in skrbništvo za skladnost ISO9001, ISO18001, ISO14001, projektno pisarno, vodenje projektov, korporativna varnost itd..
  • Devetnajst let deluje z licenco kot Certified Senior Project Manager (IPMA Zurich) in devet let kot Quality Management System Auditor ISO9001 (IRCA – BVQ).
  • V organizacijah svetuje pri prenovah poslovnih procesov, informatizaciji in uvajanju sistema uravnoteženih kazalcev merjenja ter pomaga pri pripravi na certifikacijo  sistema vodenja ISO9001:2015.
  • Doktoriral iz teme: Celovita prenova in informatizacija poslovanja preko izvedb programa šestih projektov, Ekonomska fakulteta Ljubljana, september 2016.

↫Na prvo stran

Katja Hleb, MSc. Psih., Prof. š.v., doktorska študentka EF, Ljubljana

Katja Hleb, MSc. Psih., Prof. š.v., doktorska študentka EF, Ljubljana

Be Solutions – Senior Partnerka

www.be-solutions.si      

Katja Hleb, MSc., je diplomirala in magistrirala iz psihologije, ter diplomirala iz kineziologije. Danes je doktrorska študentka na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, njen raziskovalni fokus je visoko zavestno vodenje in organizacijske kulture, ki jih le ta ustvarja.

Ima 20 let izkušenj na področju iskanja, selekcije in razvoja vodstvenih kadrov ter na področju svetovanja/oblikovanja visoko kakovostnih stretegij iz področja ljudje pri delu kot npr.; celovit design HR procesov, spreminjajne organizacijske kulture in HR skrbni pregledi.

Njeno podjetje HR SYSTEMS Int. je delalo za več kot 150 mednarodno priznanih organizacij v 8 državah in z več kot 4000 posamezniki v različnih panogah; farmacevtska, finančna, IT/TK, FCMG, velika družinska podjetja itd. Predavala več kot 30im TMTimom najbolših slovenskih in tujih podjetjih v regiji na temo področij povezanih s poslovno psihologijo, vključujoč inovativen program “ Peak performance Psychology for financial traders and Investors”. Razvila je PDP, avtorski program, katerega namen je asistenca pri oblikovanju osebnega poslanstva/kariere za Top executive in lastnike podjetij.

Predavala je na več HR konferencah in napisala več kot 100 člankov s poslovno psihološko vsebino. Katja je certificirana mediatorka pri Okrajnem sodišču RS v Ljubljani in je služila kot Predsednica Akreditacijske komisije SDH za izbiro članov NS v podjetjih v lasti RS.

Danes je Senior Partnerka v podjetju Be Solutions, kjer ji doktorski študij visoko zavestnega vodenja in organizacijskih kultur z vzorcem po vsem svetu, skupaj s poglobljenim razumevanjem človeške narave omogoča dizajniranje aplikativnih projektov na področju naprednega, celovitega dela z ljudmi in kulturami v organizacijah. 

↫Na prvo stran

Jan Kovačič

Jan Kovačič

Svetovalec in vodja projektov svetovalnega podjetja Taktika plus d.o.o.

www.taktika-plus.si  jan.kovacic@taktika-plus.si  031 753 802      

 Jan Kovačič je organizacijski psiholog z zaključenim specialističnim študijem transakcijske analize na IPSA inštitutu. Že več let je svetovalec podjetja Taktika plus, v zadnjem letu pa poleg svetovalnega dela prevzema tudi vlogo vodje projektov. Svojo kariero je začel kot izobraževalni trener podjetja Teambuilding akademija, kjer se je še kot študent srečal z delom na področju organizacijske psihologije in vodil ter prirejal različne aktivne timske dogodke. Svoje izkušnje je nato pridobival na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše, kjer je v okviru kroženja spoznal mnoge slovenske klinično-psihološke ustanove in njihove pristope dela, nato pa se odločil za karierno na področju organizacijske psihologije. Pri svojem delu aktivno sodeluje s številnimi uspešnimi posamezniki in podjetji (npr. Bankart, Deos, Domel, Elektro Celje, Mikrografija, NLB, Saop, SPL, Strip’s…). V zadnjem letu ima za seboj več kot 20 uspešno opravljenih projektov na področju organizacijske psihologije. Njegov moto je: “Dobrim pomagam biti še boljši!”. Pravi, da uživa pri delu, kjer podpira in usmerja razvijanje potencialov. Udeleženci njegovih delavnic, treningov in usposabljanj, klienti psihološkega svetovanja in klienti s coachinga pravijo, da cenijo njegovo prilagodljivost ter njegovo uglašenost njihovim potrebam in željam. Tako znanja in veščine psihologije in psihoterapije naredi uporabne vsakemu posamezniku, da jih tudi sami obvladajo pri svojem delu in v svojem življenju. 

↫Na prvo stran

Matjaž Omladič

Matjaž Omladič

CFO ORA Drive GmbH Ober Ramstad/Frankfurt.

www.ora-drive.com  

 

PRISPEVEK NA KONFERENCI: Kultura pred rezultatom

↫Na prvo stran

Meta Pezir

Meta Pezir

Magistrica podjetništva

   
“Inoviranje je skoraj sinonim za tveganje – tako kot neinoviranje. Prilagajanje dinamičnemu svetu je torej nujno. Kreativna in sama po sebi dinamična generacija milenijcev lahko pri tem igra ključno vlogo. Če se je le organizacijska kultura prava …  “

 

↫Na prvo stran

red. prof. dr. Miha Škerlavaj

red. prof. dr. Miha Škerlavaj

Član Katedre za management in organizacijo na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani in pridruženi professor za področje vodenja in organizacijskega vedenja na BI Norwegian business school v Oslu.

www.mihaskerlavaj.net  

Dr. Miha Škerlavaj, je redni profesor managementa na Ekonomski Fakulteti v Univerze v Ljubljani  in pridruženi redni profesor za področje vodenja in organizacijskega vedenja na BI Norwegian Business School. Je cenjeni predavatelj, moderator delavnic in nagrajeni raziskovalec z objavami v prestižnih mednarodnih znanstvenih revijah kot so Harvard Business Review, Academy of Management Journal, Journal of Organizational Behavior, Leadership Quarterly in Human Resource Management. Objavil in uredil je tudi knjigo Capitalizing on creativity: Fostering the implementation of creative ideas at work. Njegove raziskave so požele zanimanje vodilnih svetovnih medijev kot je npr. The New York Times. Vključen je v več mednarodnih raziskovalnih projektov s sodelavci iz vodilnih svetovnih poslovnih šol. Ima obsežne mednarodne praktične izkušnje preko delavnic, usposabljanj in svetovanj strankam v Skandinaviji, Srednji in Vzhodni Evropi, in na Kitajskem. Poučuje na doktorskem, EMBA, executive, in magistrskih programih v Evropi in Aziji in redno moderira delavnice s praktiki na temo organizacijskega razvoja in sprememb, razvoja vodij, ravnanja z ljudmi pri delu, ustvarjalnosti in inovativnosti.

PRISPEVEK NA KONFERENCI: Kultura sodelovanja – zakaj in kako?

Prevladujoč vzvod rasti slovenskih podjetij je povečevanje intenzivnosti in obsega dela. Gre za model, ki je dosegel in presegel svojo limito, kar se kaže tudi v zdravstvenih indikatorjih. Za ilustracijo, kljub temu, da živimo nadpovprečno dolgo, Slovenci lahko pričakujemo ob rojstvu 58 zdravih let, povprečje EU je 63, na Švedskem pa je teh kar 72. Če želimo dosegati vzdržno rast, bi morali namesto intenzitete dela izboljšati medsebojne  odnose in graditi kulturo sodelovanja. Organizacije, ki jim je to že uspelo, dosegajo nadpovprečne rezultate poslovanja in ker zaposleni v takšnih organizacijah živijo bolje in dlje, stranke pa imajo boljšo izkušnjo. V prispevku boste skozi primere slovenskih in mednarodnih podjetji dobili potrditev te teze in tudi spoznali prijeme, ki vam bodo pomagali graditi kulturo sodelovanja.

↫Na prvo stran

Matija Torlak

Matija Torlak

Ustanovitelj Digital School Slovenija

www.digitalschool.si  

Matija Torlak je ustanovitelj Digital School, kjer otroke in mladostnike učijo programiranja in logičnega razmišljanja.

Njegova viziija je, da otroke pripravljajo na izzive prihodnosti s podajanjem digitalnih znanj.

Izkušnje ima kot komercialni direktor, direktor inovacij, marketing direktor, Big Scale Scrum facilitator, Vodja projektov  na področu umetnne inteligence v Horizon 2020 (EU  funded project), Agile coach, Microsoft Innovative Educator in Minecraft navdušenec.

PRISPEVEK NA KONFERENCI: Growth Hacking: kako z uporabo Agilnih metod vodenja, dobro strukturo in procesi doseči mindset rasti. 

Na konferenci bom natančno razložil in opisal strukturo procesa Growth Hackinga na primeru Digital School – kako s postavljenjem hipotez, ki imajo postavljene KPI in teste, dosežemo rast.

↫Na prvo stran