Od občutka do celostne obravnave

Razmišljanja o psihofizičnem potencialu ključnih kadrov

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

KDAJ? + KJE?

24. oktober 2017, Ljubljanski grad, Stanovska dvorana Prijava

RTM 2017Razvoj Trajnostnega Menedžmenta – je razvojno aplikativna konferenca namenjena ozaveščanju ter promociji pomena in pomembnosti kakovostnega menedžmeta za trajnostni razvoj Slovenije in širšega okolja. Aplikativnost konference zagotavljajo predvsem primeri konkretnih analitskih, diagnostičnih in razvojnih pristopov ter dobrih praks.

Na konferenci bo kakovost menedžmenta obravnavana z zornega kota kakovosti psihofizičnega potenciala in možnih pristopov za razvoj trajnostno usmerjenega potenciala menedžmenta.

Trajnostno usmerjeni menedžment

Trajnostno usmerjeni menedžment zagotavlja skladnost okolja, družbe in ekonomije. Velik pomen in veliko pomembnost za udejanjanje te usmerjenosti imajo obvladovanje upravljanja sprememb na področjih upravljanja poslovne etike, upravljanja stalnega prenavljanja poslovanja in poslovnih procesov  ter upravljanja razvojnih tveganj.

Želene osebne kompetence trajnostih menedžerjev obsegajo osebnostno kompetentnost (A), zdravstveno kompetentnost (B) in fizično kompetentnost (C). Osebnostna kompetentnost temelji predvsem na: odprtosti in motiviranosti za spremembe, vrednotnem sistemu, ki ustvarja motivacijsko moč za postavljanje etičnih okvirjev poslovanja, procesni naravnanosti in dobro pretočnem mišljenju za reševanje problemov in iskanje optimalne poti za doseganje ciljev ter motiviranosti za racionalna tveganja v hitro spreminjajočem se poslovnem okolju

Strokovna konferenca RTM 2017 »OD OBČUTKOV DO CELOSTNE OBRAVNAVE« je namenjena razmišljanjem o stanju in razvoju osebnega potenciala menedžerjev in drugih ključnih kadrov, o njihovi psihofizični »zrelosti«, ki zagotavlja uspešno in učinkovito upravljanje organizacij in vodenje sodelavcev – v skladu z osnovnimi načeli trajnostnega menedžmenta.

GOVORCI

Pridružujemo si pravico do sprememb pri govorcih.

Uvodne besede v konferenco:

Helena Petrin

Helena Petrin

Članica uprave – generalna sekretarka, BTC d.d. Ljubljana

Dr. Lucija Mulej Mlakar

Dr. Lucija Mulej Mlakar

Direktorica podjetja Budnjani d.o.o.

Biografija in prispevek..

Tomaž Grm

Tomaž Grm

Generalni direktor podjetja Butan plin d.d.

Biografija in prispevek..

Pogledi na diagnostiko in razvoj osebnostnega potenciala menedžmenta:

red. prof. dr. Valentin Bucik

red. prof. dr. Valentin Bucik

Predstojnik Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani

Biografija in prispevek..

Milan Terpin

Milan Terpin

Vodilni svetovalec in prokurist, svetovalno podjetje Taktika plus d.o.o.

Biografija in prispevek..

Lucija Veličan

Lucija Veličan

Talent Acquisition Manager, Talentarium Zagreb

Biografija in prispevek..

mag. Marijana Jazbec

mag. Marijana Jazbec

Direktorica Grafologike, forenzične in grafološke analize ter izobraževanje, svetovalka za razvoj kadrov.

Biografija in prispevek..

dr. Boštjan Bajec

dr. Boštjan Bajec

Asistent za področje psihologije, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Biografija in prispevek..

mag. Natalie C. Postružnik

mag. Natalie C. Postružnik

Direktorica Insights d.o.o., mednarodno certificirana licencirana poslovna coachinja, mednarodno certificirana coachinja s pomočjo konjev, trikratna Naj predavateljica na Doba fakulteti.

Biografija in prispevek..

Bor Vratanar

Bor Vratanar

Študent psihologije, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Biografija in prispevek..

Urška Henigman

Urška Henigman

Ekvilibrium, izvajalka skupinskih energijskih transmisij in individualnih energijskih terapij, so-avtorica in so-izvajalka Osebnostne akademije Insights&Ekvilibrium

Biografija in prispevek..

Pogledi na diagnostiko in krepitev zdravja menedžmenta:

Prim. mag. Irena Manfredo, dr.med., spec.

Prim. mag. Irena Manfredo, dr.med., spec.

Direktorica, Medicina dela, prometa in športa d.o.o.

Biografija in prispevek..

dr. Andreja Pšeničny

dr. Andreja Pšeničny

Strokovna direktorica, Inštitut za razvoj človeških virov, Ljubljana

Biografija in prispevek..

Asist. dr. Nataša Dernovšček Hafner, univ. dipl. psih.

Asist. dr. Nataša Dernovšček Hafner, univ. dipl. psih.

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Biografija in prispevek..

dr. Slobodan Dunjić

dr. Slobodan Dunjić

Center za integrativno medicino in dopolnila, "dr Dunjić" Društvo za promocijo osebno-holističnega pristopa pri zdravljenju "Holistic" Beograd, Ljubljana

Biografija in prispevek..

dr. Dušan Vešović

dr. Dušan Vešović

Center za integrativno medicino in dopolnila, "dr Dunjić" Društvo za promocijo osebno-holističnega pristopa pri zdravljenju "Holistic" Beograd, Ljubljana

Biografija in prispevek..

mag. Simon Vrhunec

mag. Simon Vrhunec

Direktor medicinskega centra Barsos Ljubljana

Biografija in prispevek..

mag. Slavica Popović, dipl.ms.

mag. Slavica Popović, dipl.ms.

Svetovalka za krono prehrano po sistemu dr. Ane Gifing, Center dr. Ane Gifing Rogaška Slatina

Biografija in prispevek..

Pogledi na krepitev psihofizične kondicije menedžmenta:

prof. dr. Matej Tušak, dipl. psih.

prof. dr. Matej Tušak, dipl. psih.

Predstojnik katedre za psihologijo športa na Fakulteti za šport v Ljubljani

Biografija in prispevek..

Jan Kovačič

Jan Kovačič

Svetovalec in vodja projektov, Taktika plus d.o.o. Ljubljana

Biografija in prispevek..

Alja Pak

Alja Pak

Vodja razvoja kadrov, Terme Olimia d.d.

Biografija in prispevek..

Urška Stanovnik

Urška Stanovnik

Chief Happiness Officer, Optiweb d.o.o

Biografija in prispevek..

Eva Kovač

Eva Kovač

Podpredsednica in vodja oddelka 24alife Akademije, Mikropis Holding

PROGRAM

Pridružujemo si pravico, da se program še spremeni.

08.30 – 09:00       REGISTRACIJA UDELEŽENCEV in druženje ob jutranji kavi


9.00 – 09.30        OTVORITEV KONFERENCE in UVODNA RAZMIŠLJANJA o pomembnosti in pristopih h krepitvi psihofizičnega zdravja in kondicije menedžmenta, drugih ključnih kadrov in zaposlenih  

Uvodno razmišljanje Helene Petrin, članice uprave – generalnae sekretarke, BTC d.d., Ljubljana

Uvodno razmišljanje dr. Lucije Mulej Mlakar, direktorice podjetja Budnjani d.o.o.: Povezovanje znanosti in duhovnosti: koncept 4 Q za povezovanje inteligenc

Uvodno razmišljanje Tomaža Grma, direktorja podjetja Butan plin, Ljubljana: Športni duh v poslovnem svetu


09:30 – 11:15       POGLEDI NA DIAGNOSTIKO IN RAZVOJ OSEBNOSTNEGA POTENCIALA MENEDŽMENTA

red. prof. dr. Valentin Bucik, Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani: Vloga psihološkega merjenja pri izbiranju kadrov: znanost ali umetnost?

Milan Terpin, Taktika plus Ljubljana: Pomen in pomembnost merjenja pretočnosti procesa mišljenja

Lucija Veličan, Talentarium Zagreb: Identifying underperformers – the dark side of managers´ personality

mag. Marjana Jazbec, Grafologika Ljubljana: Več psihodiagnostičnih sredstev za zanesljivejšo oceno osebnosti

mag. Natalie C. Postružnik, Insights in Urška Henigman, Ekvilibrium: Osebna rast kot lastna trajnostna zavzetost

dr. Boštjan Bajec in Bor Vratanar, Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani: Postopki izbire kadra v Sloveniji

 *15 minut ob koncu je namenjenih za vprašanja udeležencev, namenjenim vsem govorcem iz tega sklopa.


11:15 – 11:45         Odmor za druženje in neformalne pogovore.

11:45 – 13:30       POGLEDI NA DIAGNOSTIKO IN KREPITEV ZDRAVJA MENEDŽMENTA

prim. mag. Irena Manfredo, dr.med., spec., Medicina dela, prometa in športa d.o.o.: Menedžerski pregledi-zgodba o cesarjevih novih oblačilih?

dr. Andreja Pšeničny, Inštitut za razvoj človeških virov: Zakaj menedžerje med vsemi poklici najbolj ogroža izgorelost?

dr. Nataša Dernovšček Hafner, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, UKC Ljubljana: Zdravje delavcev kot prioriteta menedžmenta

dr. Slobodan Dunjić in dr. Dušan Vešović, Center za integrativno medicino in dopolnila, “dr Dunjić” , Društvo za promocijo osebno-holističnega pristopa pri zdravljenju “Holistic” Beograd, Ljubljana: Holistični pristop pri preventivi menedžerskega stresa

mag. Slavica Popović, dipl.ms., Center dr. Ane Gifing Rogaška Slatina: Krono prehrana po sistemu dr. Ane Gifing za zdravje, vitkost in dolgo življenje

mag. Simon Vrhunec, Diagnostični center Barsos Ljubljana: Preventivna skrb za zdravje managerjev

 *15 minut ob koncu je namenjenih za vprašanja udeležencev, namenjenim vsem govorcem iz tega sklopa.


13:30 – 14:00         Odmor in neformalno druženje ob kavi, čaju in prigrizku.


14.00 – 15.30        POGLEDI NA KREPITEV PSIHOFIZIČNE KONDICIJE MENEDŽMENTA

dr. Matej Tušak, Fakulteta za šport Ljubljana: Vrhunski manager in vrhunski športnik – vzporednice na poti do uspeha

Jan Kovačič, Taktika plus Ljubljana: Aventično življenje = zadovoljno, zdravo in zavzeto tukaj in sedaj

Alja Pak, Terme Olimia Podčetrtek: Vsak dan imaš izbiro

Urška Stanovnik, Podjetje Optiweb Škofja Loka: Od zaposlitve k izkušnji

Eva Kovač, 24alife Akademija, Mikropis Holding: Zdravi in srečni zaposleni. Ključ do razvoja človeškega kapitala v organizaciji.

 

 *15 minut ob koncu je namenjenih za vprašanja udeležencev, namenjenim vsem govorcem iz tega sklopa.


15:30 – 16:15       Konferenčni praktikum in mreženje ob kavi

Možnost kratkih (do 5′) individualnih pogovorov s svetovalci za diagnostiko in razvoj psihofizičnega kapitala menedžmenta.


PRIJAVA

Študent, brezposelni

Udeleženec, redni ali izredni študent ali brezposelna oseba.
25 €/os.
  • Redna kotizacija za študente znaša 25 € z vključenim DDV. 
Prijavni obrazec

Udeleženec

Udeleženec, ki je pravna ali fizična oseba.
60 €/os.
  • Redna kotizacija za udeležence znaša 60 € z vključenim DDV. 
Prijavni obrazec

Skupinska prijava

Prijava treh ali več udeležencev hkrati.
50 €/os.
  • Redna kotizacija za skupino znaša 50 € na osebo z vključenim DDV. 
Prijavni obrazec

Pobudniki, ambasadorji in organizatorji:

Zavarovalnica Triglav, d.d.

Zavarovalnica Triglav, d.d., pobudnik in ambasador

Bureau Veritas, pobudnik in ambasador

logotip_2012

Taktika plus d.o.o., pobudnik, ambasador in organizator

BTC d.d., pobudnik in ambasador

Mestna občina Ljubljana, pobudnik in ambasador

Screen Shot 2016-09-19 at 10.25.07

Petrol d.d., pobudnik in ambasador

Konferenca RTM 2017

PARTNERJI in PODPORNIKI

Tudi v vaši organizaciji napredno razmišljate o razvoju trajnostnega menedžmenta? Postanite podporniki

                            

                                

               

 .