USTVARJAJMO SINERGIJE

INOVATIVNEGA VODENJA TALENTOV IN UPRAVLJANJA PROCESOV
23. oktober 2019 - Ljubljanski grad

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Tudi v letošnjem letu 2019 nas bo več kot 20 govorcev navduševalo z aktualnimi vsebinami in dobrimi praksami iz področja razvoja trajnostnega menedžmenta. Vsebina letošnje konference RTM 2019 bo usmerjena na področja:

  1. Inovativno oblikovanje organizacijske kulture;

  2. Inovativni razvoj ključnih kadrov in talentov;   

3. Inovativno prenavljanje poslovnih modelov.

Letošnja konferenca RTM prvič združuje princip »digitalnega procesnega razmišljanja« s principom »analognega celostnega razmišljanja o ljudeh«.

Zakaj?

Pred več kot desetimi leti smo pobudniki konference RTM pričeli sodelovati pri organizaciji poslovne konference o menedžmentu poslovnih procesov, ki so potekale v okviru Ekonomske fakultete v Ljubljani. Na vsaki konferenci so se pojavljala mnenja, da projekti prenavljanja poslovnih procesov »padajo« v fazi implementacije, saj se zaposleni velikokrat upirajo spremembam. Udeleženci teh konferenc so bili predvsem predstavniki vodilnih timov in strokovnjaki s področja računalništva.

Razmišljanja »kako pripraviti ljudi na spremembe« in »kako najti ustrezne kadre za vodenje procesov« so pripeljala do organizacije poslovnih konferenc o razvoju trajnostnega menedžmenta (RTM). Tematike teh konferenc so usmerjene predvsem v razvoj ključnih kadrov in talentov. Udeleženci teh konferenc so bili pretežno direktorji kadrovskih služb in njihovi strokovni sodelavci za razvoj kadrov.

Prepričani smo, da morata »obe populaciji udeležencev« tesno sodelovati in s sodelovanjem ustvarjati sinergije, ki so potrebne, da se projekti stalnega prenavljanja poslovanja in poslovnih procesov uspešno implementirajo v poslovne prakse, od katerih je odvisna ekonomska uspešnost organizacij. Ustrezna inovativna organizacijska kultura, ki podpira spremembe, lahko bistveno olajša implementacijo. Prav zato smo ustvarjanje inovativne organizacijske kulture uvrstili v program letošnje konference kot samostojno vsebinsko celoto.

Koordinatorji vsebinskih sklopov:  mag. Katja Hleb, dr. Gregor Hauc in doktorski študent Jan Kovačič bodo poskrbeli za vsebinsko povezanost in sinergično prepletanje »procesnega«, »kadrovskega« in »kulturnega« vidika zagotavljanja trajnostno učinkovitega poslovanja, ki ustvarja tudi »srečne zaposlene«

Rezervirajte si 23. oktober 2019 in spodaj pustite svoj elektronski naslov za novičke o konferenci! Kmalu vam razkrijemo nove govorce!