Postanimo agilni

Dobre prakse in razvojna razmišljanja o pomenu in pomembnosti uvajanja agilnosti na področje trajnostno usmerjenega menedžmenta.

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

KDAJ? + KJE?

24. oktober 2018, Ljubljanski grad, Stanovska dvorana Prijava

RTM Razvoj Trajnostnega Menedžmenta – je poslovna konferenca namenjena ozaveščanju ter promociji pomena in pomembnosti kakovostnega menedžmeta za trajnostni razvoj Slovenije in širšega okolja. Aplikativnost konference zagotavljajo predvsem primeri konkretnih analitskih, diagnostičnih in razvojnih pristopov ter dobrih praks

Letošnja konferenca RTM 2018 bo kakovost menedžmenta obravnavala z zornega kota agilnosti menedžmenta, kot ključne komponente, ki omogoča hitro in trajno prilagajanje menedžmenta spremembam v poslovnem okolju.

Trajnostni menedžment je tisti, ki s svojim delovanjem zagotavlja skladnost med ekonomijo, človekom in
okoljem. V zagotavljanju skladnosti je najbolj pomemben element prožanje, zaznavanje in obvladovanje sprememb.

ZAKAJ ‘POSTATI AGILNI’?

Agilnost je miselnost, je način mišljenja / vodenja / organizacije dela, ki omogoča hitro, koordinirano, inovativno in
alternativno odzivanje za prilagajanje na spremembe v okolju. Agilnost omogoča večjo fleksibilnost in svobodo.
Spodbuja in omogoča preizkušanje novih idej in pristopov in s tem prepoznavanje in opuščanje nekoristnega
vedenja in slabih navad. Agilnost v procesih, vodenju in nenazadnje življenju omogoča doseganje odličnosti.

Na konferenci RTM 2018 bomo agilnost obravnavali iz treh različnih zornih kotov: (1) individualna agilnost kot
sposobnost učinkovitega mišljenja in načina delovanja posameznika, (2) agilnost kot organiziranost procesov,
delovnih timov in organizacij, (3) medgeneracijska agilnost kot prenos znanja, izkušenj in specialnosti skozi sodelovanje med generacijami za doseganje odličnosti.

S kratkimi in praktičnimi vložki, kjer se poudarjajo dobre prakse ali konkretne tehnike in izkušnje, vas bomo opremili z novimi spoznanji in vas navdušiti za agilnost in trajnostno naravnanost.

Vabljeni!

GOVORCI

Pridružujemo si pravico do sprememb pri govorcih.

Uvodne besede v konferenco:

dr. Lucija Mulej Mlakar

dr. Lucija Mulej Mlakar

Direktorica podjetja Budnjani d.o.o. in predsednica programskega odbora konference RTM 2018

Pogledi na individualno agilnost:

Ambrož Cevc

Ambrož Cevc

Avtor poslovne HR rešitve Zlata pentlja

Nada Drobnič

Nada Drobnič

Direktorica sektorja za podporo strankam in kontaktni center, NLB

Larisa Grizilo

Larisa Grizilo

Senior direktorica HR sektorja in korporativnih komunikacij, A1 Slovenija

Jan Kovačič

Jan Kovačič

Svetovalec in vodja projektov, Taktika plus d.o.o. Ljubljana

mag. Aleš Vičič

mag. Aleš Vičič

Športni psiholog

Urša Žorž

Urša Žorž

Eventio - organizacija dogodkov in izobraževanj

Pogledi na organizacijsko agilnost:

Matej Golob, MSc MBA

Matej Golob, MSc MBA

Mentor vitkega podjetništva in partner v podjetju CorpoHub

dr. Gregor Hauc

dr. Gregor Hauc

Projektna šola s.p.

Primož Kraševec

Primož Kraševec

Vodja razvoja, Bankart

Voranc Kutnik

Voranc Kutnik

Trener agilnosti, ustanovitelj podjetja Agilspot d.o.o. in partner v podjetju CorpoHub

mag. Matjaž Madžarac

mag. Matjaž Madžarac

ZPM, Slovensko združenje za projektni management

Nina Sankovič

Nina Sankovič

Svetovalka za odnose z javnostmi, Snaga d.o.o.

doc. dr. Blaž Zupan

doc. dr. Blaž Zupan

Docent na katedri za podjetništvo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, serijski podjetnik, predavatelj, svetovalec in doktor Business Design principov in praks

Pogledi na medgeneracijsko agilnost:

mag. Andraž Banfi

mag. Andraž Banfi

Višji svetovalec področja, Projekt ASI, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Sabina Đuvelek

Sabina Đuvelek

Vodja mreže internega coachinga, Petrol d.d.

Eva Kovač

Eva Kovač

Podpredsednica projekta 24alife, Mikropis Holding in performance psihologinja, Sirius AM

Manja Munda

Manja Munda

Direktorica Zavoda Ypsilon

Helena Pleslič

Helena Pleslič

Vodja kadrovske službe, DARS d.d.

mag. Janez Žezlina

mag. Janez Žezlina

Partner, svetovalec, poslovni coach – potentiolog v podjetju Energos d.o.o.

PROGRAM

Pridružujemo si pravico, da se program še spremeni.

08.30 – 09:00       REGISTRACIJA UDELEŽENCEV in druženje ob jutranji kavi


9.00 – 09.30        OTVORITEV KONFERENCE in UVODNO RAZMIŠLJANJE 

dr. Lucija Mulej Mlakar, predsednica programskega odbora konference RTM 2018:  

Agilnost in razvoj trajnostno usmerjenega menedžmenta


09:30 – 11:15       INDIVIDUALNA AGILNOST

V prvem sklopu konference bodo govorci spregovorili o pomembnosti in praksah razvoja individualne agilnosti s pomočjo različnih pristopov za razvoj osebnosti. Govorili bodo tudi o razvoju agilnega razumevanja, motiviranja in agilnega čustvovanja.

Urša Žorž, Eventio: Strast kot temelj agilnega podjetništva

Jan Kovačič, Taktika plus Ljubljana: Agilno mišljenje, čustvovanje in motiviranje

mag. Aleš Vičič, Športni psiholog

Nada Drobnič, NLB d.d.

Larisa Grizilo, A1 Slovenija

Ambrož Cevc, Zlata pentlja

 *15 minut ob koncu je namenjenih za vprašanja udeležencev, namenjenim vsem govorcem iz tega sklopa.


11:15 – 11:45         Odmor za druženje in neformalne pogovore.

11:45 – 13:30       ORGANIZACIJSKA AGILNOST

V drugem sklopu konference bodo govorci spregovorili o praksah agilnega upravljanja organizacij, organiziranja delovnih in razvojnih timov ter projektnih skupin, na podlagi novejših agilnih pristopov.

doc. dr. Blaž Zupan, EF Ljubljana: Organizacijska agilnost, LEAN in DT

dr. Gregor Hauc, Projektna šola s.p.

Nina Sankovič, Snaga

mag. Matjaž Madžarac, ZPM

Matej Golob MSc MBA in Voranc Kutnik, CorpoHub: Agilne metodologije razvoja

Primož Kraševec, Bankart: Organizacija agilnih IT timov

 *15 minut ob koncu je namenjenih za vprašanja udeležencev, namenjenim vsem govorcem iz tega sklopa.


13:30 – 14:00         Odmor in neformalno druženje ob kavi, čaju in prigrizku.


14.00 – 15.30       MEDGENERACIJSKA AGILNOST

V tretjem sklopu konference bodo govorci spregovorili o možnostih in praksah agilnega medgeneracijskega sodelovanja, ki omogoča sinergične učinke. Govorili bodo o pomembnosti ustvarjanja možnosti za prenos znanja, izkušenj in specialnosti med generacijami.

mag. Andraž Banfi, Projekt ASI, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

mag. Janez Žezlina, Energos d.o.o.: Izzivi agilne organiziranosti podjetja

Helena Pleslič, DARS d.d.

Eva Kovač, 24Alife, Sirius AM

Sabina Đuvelek, Petrol d.d.: Interni coaching za medgeneracijsko sodelovanje

Manja Munda, Zavod Ypsilon

 *15 minut ob koncu je namenjenih za vprašanja udeležencev, namenjenim vsem govorcem iz tega sklopa.


15:30 – 16:00       Okrogla miza “Zmagovanje z agilnostjo”


PRIJAVA

Študent, brezposelni

Udeleženec, redni ali izredni študent ali brezposelna oseba.
25 €/os.
  • Redna kotizacija za študente znaša 25 € z vključenim DDV. 
Prijavni obrazec

Udeleženec

Udeleženec, ki je pravna ali fizična oseba.
60 €/os.
  • Redna kotizacija za udeležence znaša 60 € z vključenim DDV. 
Prijavni obrazec

Skupinska prijava

Prijava treh ali več udeležencev hkrati.
50 €/os.
  • Redna kotizacija za skupino znaša 50 € na osebo z vključenim DDV. 
Prijavni obrazec

Pobudniki, ambasadorji in organizatorji:

Zavarovalnica Triglav, d.d.

Zavarovalnica Triglav, d.d., pobudnik in ambasador

Bureau Veritas, pobudnik in ambasador

logotip_2012

Taktika plus d.o.o., pobudnik, ambasador in organizator

Mestna občina Ljubljana, pobudnik in ambasador

Screen Shot 2016-09-19 at 10.25.07

Petrol d.d., pobudnik in ambasador

BTC d.d., pobudnik in ambasador

Programski odbor konference RTM 2018

 

 

1. prof. dr. Mulej Mlakar Lucija, mag. antr. in univ. dipl. soc., Budnjani budne rešitve d.o.o. – predsednica Programskega odbora konference RTM 2018;
2. Terpin Milan, Taktika plus d.o.o. – namestnik, zastopnik operativnega organizatorja konference RTM 2018;
3. Blažič Matija, Bureau Veritas;
4. Butina Vasja, samostojni svetovalec, zastopnik MOL;
5. Drobnič Nada, NLB, direktorica sektorja za podporo strankam;
6. Đuvelek Sabina, Petrol d.d.;
7. dr. Hauc Gregor, Projektna šola Gregor Hauc s.p.;
8. Ilgo Peter, PCON;
9. prof. dr. Kovačič Andrej, Ekonomska fakulteta v Ljubljani;
10. dr. Leskošek Sašo, Walmark, Praga
11. Madžarac Matjaž, Združenje za projektni management;
12. Mušič Matej, direktor podjetja Taktika Aktiv;
13. mag. Pongrac Rok, Zavarovalnica Triglav;
14. Žorž Urša, direktorica podjetja Eventio.

Organizacijska in vsebinska koordinacija konference:

Milan Terpin

Milan Terpin

Vsebinska koordinacija konference RTM 2018, Taktika plus d.o.o.

Iris Božič

Iris Božič

Organizacijska koordinacija konference RTM 2018, Taktika plus d.o.o.

Kontakt: iris.bozic@taktika-plus.si

PARTNERJI in PODPORNIKI

Tudi v vaši organizaciji napredno razmišljate o razvoju trajnostnega menedžmenta? Postanite podporniki

                  

 

Konferenca RTM 2017